Category: Social

Facebook

Cửa hàng Facebook cho phép doanh nghiệp tạo cửa hàng trực tuyến

‘Cửa hàng Facebook’ cho phép doanh nghiệp thiết lập cửa hàng trực tuyến trên Facebook và Instagram. Facebook đang mở rộng khả năng thương mại điện tử của mình bằng cách giúp các doanh nghiệp có thể bán sản phẩm trực tiếp trên trang Facebook và Instagram của họ. Khi nhiều doanh nghiệp đang tạo

Xem thêm »
Scroll to Top