Hướng dẫn cách lên lịch bài viết facebook

Hướng dẫn cách lên lịch bài viết facebook

Hướng dẫn cách lên lịch bài viết facebook cho fanpage:

Cách 1:

Trang chủ fanpage –> công cụ đăng –> bài viết đã lên lịch –. tạo bài viết–>  sao đó bạn viết bài và chọn ngày đăng

Cách 2:

Trang chủ  –> công cụ đăng –> studio sáng tạo –. tạo bài viết–>  sao đó bạn viết bài và chọn ngày đăng

Xem chi tiết tại video bên dưới.

 

Scroll to Top