Hướng dẫn đăng sản phẩm và tạo ưu đãi trên facebook

Hướng dẫn đăng sản phẩm và tạo ưu đãi trên facebook

1. Hướng dẫn đăng sản phẩm

 

Vào trang chủ fanpage –> cài đặt –> mẫu và tab

Bên góc phải phía dưới chọn “thêm tab”

Chọn Cửa hàngthêm tab. Tiếp theo quay về trang chủ và đăng sản phẩm

Chọn Cửa hàng –> tiếp tục

Nếu bạn chưa có website thì chọn “nhắn tin mua” –> tiếp tục

Chọn loại tiền tệ “Đồng Việt Nam” –> Lưu

 

2. Hướng dẫn tạo ưu đãi

Làm thêm hướng dẫn và chọn đăng

Scroll to Top