Social Publishing

Xuất bản nội dung lên mạng xã hội không còn cảm thấy như làm một việc vặt

Chúng tôi đã làm cho nó đơn giản và mạnh mẽ

Giúp cải thiện kết quả trên mạng xã hội

Các tính năng mới được cải tạo giúp tạo ra kết quả tốt nhất

Xem trước bài đăng

Xem trước bài đăng của bạn trông như thế nào trong Instagram, Facebook, Twitter và LinkedIn ... và điều chỉnh bài đăng cho từng kênh.

Tự động đăng lại

Thiết lập lịch trình của bạn và bạn đã hoàn tất! Chúng tôi sẽ đăng nội dung thường xuyên cho bạn một cách tự động.

Instagram

Đăng trực tiếp lên Instagram ở đây thông qua tích hợp với Vyral.io! Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều

Analytics

Theo dõi kết quả kinh doanh

Theo dõi kết quả trên mạng xã hội của bạn một cách dễ dàng. Biết ngay các bài đăng và mạng xã hội nào tạo ra nhiều tương tác, khách hàng tiềm năng và doanh thu nhất.

Phân bổ doanh thu và các KPI khác cho các nỗ lực truyền thông xã hội của bạn
Theo dõi việc tạo khách hàng tiềm năng và chuyển đổi từ các hoạt động xã hội
Xem biểu đồ tương tác hoặc xuất tất cả dữ liệu dưới dạng bảng tính.
Không giống như các giải pháp khác, chúng tôi cho phép báo cáo không giới hạn

Save Time

Các tính năng cao cấp cho toàn bộ nhóm của bạn

Mỗi thành viên trong nhóm của bạn sẽ yêu thích các tính giúp năng tiết kiệm thời gian mà chúng tôi đã tích hợp vào nền tảng xuất bản xã hội của mình.

  • Quản lý tất cả các tài khoản Pinterest, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn và YouTube của bạn. Điều chỉnh thông điệp của bạn cho từng tài khoản và đăng lên tất cả chỉ với một cú nhấp chuột.
  • Link rút gọn và theo dõi tất cả các liên kết tự động để tiết kiệm thời gian và cung cấp báo cáo về mỗi bài đăng và chia sẻ.
  • Tự động đăng lại các tin nhắn trước đó một cách dễ dàng.
  • Phê duyệt bài đăng của người dùng từ thiết bị di động của bạn.

Thương hiệu

Bảo vệ thương hiệu của bạn

Ngay cả những thương hiệu lớn nhất cũng đã trải qua thời kỳ suy nhược trên các phương tiện truyền thông xã hội. Áp dụng các biện pháp bảo vệ để đảm bảo rằng thương hiệu của bạn tránh được sự bối rối và có thể xảy ra các hành động pháp lý.

  • Tài khoản người dùng với các quyền chi tiết bao gồm các tính năng và tài khoản xã hội mà người dùng có thể truy cập.
  • Xuất bản quy trình phê duyệt qua thiết bị di động hoặc máy tính để bàn.
  • Chỉnh sửa các liên kết ngay cả sau khi chúng đã được retweeted.
  • Bộ lọc tục tĩu với danh sách từ có thể chỉnh sửa
Scroll to Top