Nội dung do khách hàng tạo

Biến khách hàng trở thành những người hùng trong câu chuyện thương hiệu của bạn

Tích hợp nội dung cho khách hàng tự xây dụng
heroes

Nhiều cách để chia sẻ

Khách hàng tiềm năng có khả năng tin tưởng và đánh giá cao hơn 10 lần so với thông tin thông thường do thương hiệu cung cấp. TNNT – SMM cho phép bạn thu thập và hiển thị nội dung video, ảnh và văn bản do người dùng tạo (UGC) từ cộng đồng của bạn. Phê duyệt và chia sẻ các bài dự thi của họ rất đơn giản và thú vị.

Video Marketing
Videos

Thêm video chứng thực vào các trang sản phẩm, trang xã hội và kênh YouTube của bạn một cách dễ dàng.

user photos
Hình ảnh

Ảnh thu hút sự chú ý của cộng đồng nhanh hơn bất kỳ nội dung nào khác.

user stories
Câu chuyên

Khách hàng của bạn muốn chia sẻ cách họ sử dụng sản phẩm của bạn. Hãy cho họ mọi cơ hội.